Ohjelma

(päivitetty 5.3.2014)


Paikka: Kerhohuone P, P-rakennuksen 2. krs.,  Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampus
Ajankohta: 21.11.2013

ALUKSI

10:30-11:00 Ilmoittautuminen

11:00-11:05 Alkusanat

11:05-11:40 Keynote
Pekka Korhonen: Länsi Aasiasta nähtynä [katso video]

11:40-12:15 Keynote
Marko Lehti: Rappion viehätys: miksi Lännen pitää taantua pelastuakseen [katso video]

** Lounas **

SESSIOT
(15 min./esitelmä, kunkin session lopuksi 30 min. yleinen keskustelu)

13:15-14:45 Sessio 1 (puheenjohtaja: Henna-Riikka Pennanen)

 • Jeremy Gould: Oikeusperiaatteen kolonialistiset kaiut
 • Jukka Jouhki: Länsimaisuus Helsingin Sanomissa - huomioita kuvitellun yhteisön diskursiivisesta rakenteesta
 • Tuija Saarinen: Aikakauslehtiteksti rajan määrittäjänä
 • Marja Vuorinen: Anders Behring Breivikin "Manifesti" länsimaisten arvojen ja elämäntavan puolustajana
** Kahvitauko **

15:00-16:30 Sessio 2 (puheenjohtaja: Jukka Jouhki)

 • Reeta Frosti: Francis Bacon ja länsimaisen tieteen myytti
 • Ville Sarkamo: Kulttuurisesti tuotettu rationaalisuus länsimaisessa sodankäynnissä
 • Pia Timberg: Länsimaisuus ja kuvataide - käsite ja konkretia
 • Antti Vesikko: Trinh T. Minh-ha'n "Reassamblage" (1982) ja länsimaisen katseen dekonstruktio
** Kahvitauko **

16:45-18:15 Sessio 3 (puheenjohtaja: Kaisa Nissi)

 • Sanna Kopra: Mitä länsi ei ole? Kiinan nousu ja uhka "lännelle"
 • Markku Nivalainen: Marxismi, realismi ja modernismi
 • Jukka Nyyssönen: Kolonisoidut saamelaiset, länsimaiset poliittiset resurssit - poliittisen kentän ja narratiivisten strategioiden analyysi
 • Nika Potinkara: Alkuperäiskansa ja valtakulttuuri - länsimaisuudesta erottautuminen ekologisen alkuperäiskansan diskurssissa

LOPUKSI

18:15-18:45 Loppukeskustelu

----

18:45- Omakustanteinen illallinen Haraldissa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti