7.5.2013

KUTSU

LÄNSIMAISUUS-WORKSHOP

Järjestäjä: Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Pvm: 21.11.2013 (klo 11-18)
Paikka: P-rakennus (2. krs), Seminaarinmäen kampusalue


Millaisia ovat länsimainen kulttuuri, yhteiskunta, tiede tai demokratia? Onko käsite "länsimainen" osa diskursiivista tekniikkaa, jolla luodaan kuviteltua yhteisöä vai osuva termi kuvaamaan moderneissa teollisuusmaissa vallitsevaa ajattelua, arvoja ja käytäntöjä? Onko länsimaita olemassa - miten länsimaat ovat olemassa? Mitä jää lännen ulkopuolelle? Millaisesta maailmasta länsi erottuu - toiminnassa, ajattelussa, tutkimuksessa, retoriikassa tai mielikuvituksessa? Mitä länsi merkitsee meille ja muille - mediassa, tieteessä, populaarikulttuurissa, arkipuheessa?

Jos koet lännen tutkimuksesi kannalta oleellisiksi tai olet muuten kiinnostunut länsimaisuuden käsitteestä, olet tervetullut to 21.11.2013 workshopiin, jossa voit esitellä aihettasi. Tarkoituksena on, että esitelmät toimivat pikemminkin alustuksina yleiselle keskustelulle aiheesta, joten keskustelulle varataan aikaa vähintään yhtä paljon kuin itse esitelmille. Workshop toimii lähtölaukauksena länsimaisuutta käsittelevälle toimitetulle teokselle, johon aiheesta kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuus osallistua.

Keynotepuhujina workshopissa ovat professori Pekka Korhonen (maailmapolitiikka, Jyväskylän yliopisto) ja dosentti Marko Lehti (yleinen historia, Turun yliopisto).

Aikataulu
  • Abstrakti (max. 1600 merkkiä) 5.8.2013 mennessä osoitteeseen lansimaisuus@gmail.com. 
  • Järjestäjiltä ilmoitus abstraktin hyväksymisestä elokuun 2013 loppuun mennessä. 
  • Lyhyt paperi (7000-13000 merkkiä) 10.11.2013 mennessä osoitteeseen lansimaisuus@gmail.com. 

Workshopin jälkeen klo 19 alkaen on vapaavalintainen ja omakustanteinen illallinen Jyväskylän keskustassa ravintola Haraldissa (ilmoittautuminen järjestäjille ennen workshopia).

Tiedustelut: lansimaisuus@gmail.com ja 0400 247 436.

Työryhmän puolesta

Jukka Jouhki
Etnologian dosentti, yliopistotutkija
Historian ja etnologian laitos
Jyväskylän yliopisto

Muut työryhmän jäsenet: Henna-Riikka Pennanen ja Kaisa Nissi.Opiskelijalle: kurssi Korpissa.

Yleisölle: tilaa on hyvin rajatusti,
joten yleisöä pyydetään
ilmoittautumaan työryhmälle
ennen workshopia.